Divider

[divider width=”570px” widthbd=”1px” style=”solid” color=”#d1d1d1″ title=”Solid Divider”]
[divider width=”570px” widthbd=”1px” style=”dotted” color=”#d1d1d1″ title=”Dotted Divider 1″]
[divider width=”570px” widthbd=”1px” style=”dashed” color=”#d1d1d1″ title=”Dotted Divider 2″]
[divider width=”570px” widthbd=”4px” style=”double” color=”#d1d1d1″ title=”Double Solid Divider”]
[divider width=”570px” widthbd=”1px” style=”solid” color=”#d1d1d1″ title=”LR Divider” type=”LR”]
[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[collapse active=”false” title=”Get the code”]
[code]
[divider width=”570px” widthbd=”1px” style=”solid” color=”#d1d1d1″ title=”Solid Divider”]
[divider width=”570px” widthbd=”1px” style=”dotted” color=”#d1d1d1″ title=”Dotted Divider 1″]
[divider width=”570px” widthbd=”1px” style=”dashed” color=”#d1d1d1″ title=”Dotted Divider 2″]
[divider width=”570px” widthbd=”4px” style=”double” color=”#d1d1d1″ title=”Double Solid Divider”]
[divider width=”570px” widthbd=”1px” style=”solid” color=”#d1d1d1″ title=”LR Divider” type=”LR”]
[/code]
[/collapse][/collapses]

Quý khách đặt hàng xin liên hệ tại đây - BeanBag Home - 128b/6 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TPHCM - Điện thoại: 090.2512.711 - 090.4519.454