Tooltip

Tooltip Style

[col large=”4″ medium=”4″ small=”6″ xsmall=”12″][ya_tooltip info=”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”top”]

TOOLTIP 1

[/ya_tooltip][/col] [col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”right”]TOOLTIP 1(right)[/ya_tooltip][/col] [col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”left”]

TOOLTIP 1(left)

[/ya_tooltip][/col]


[col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”top” style=”style2″]

TOOLTIP STYLE2

[/ya_tooltip][/col] [col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”right” style=”style2″]TOOLTIP 2(right)[/ya_tooltip][/col] [col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”left” style=”style2″]

TOOLTIP 2(left)

[/ya_tooltip][/col]


[col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”top” style=”style3″ title=”Lorem ipsum dolor sit amet”]

TOOLTIP STYLE3

[/ya_tooltip][/col] [col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”right” style=”style3″ title=”Lorem ipsum dolor sit amet”]TOOLTIP 3(right)[/ya_tooltip][/col] [col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”left” style=”style3″ title=”Lorem ipsum dolor sit amet”]

TOOLTIP 3(left)

[/ya_tooltip][/col]


[col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”top” style=”style4″ title=”Lorem ipsum dolor sit amet”]

TOOLTIP STYLE4

[/ya_tooltip][/col] [col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”right” style=”style4″ title=”Lorem ipsum dolor sit amet”]TOOLTIP 4(right)[/ya_tooltip][/col] [col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”left” style=”style4″ title=”Lorem ipsum dolor sit amet”]

TOOLTIP 4(left)

[/ya_tooltip][/col]


[col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”top” style=”style5″ title=”Lorem ipsum dolor sit amet”]

TOOLTIP STYLE5

[/ya_tooltip][/col] [col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”right” style=”style5″ title=”Lorem ipsum dolor sit amet”]TOOLTIP 5(right)[/ya_tooltip][/col] [col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”left” style=”style5″ title=”Lorem ipsum dolor sit amet”]

TOOLTIP 5(left)

[/ya_tooltip][/col]


[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[collapse active=”false” title=”Get the code”]
[code]
[col large=”4″ medium=”4″ small=”6″ xsmall=”12″][ya_tooltip info=”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”top”]

TOOLTIP 1

[/ya_tooltip][/col] [col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”right”]TOOLTIP 1(right)[/ya_tooltip][/col] [col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”left”]

TOOLTIP 1(left)

[/ya_tooltip][/col]


[col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”top” style=”style2″]

TOOLTIP STYLE2

[/ya_tooltip][/col] [col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”right” style=”style2″]TOOLTIP 2(right)[/ya_tooltip][/col] [col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”left” style=”style2″]

TOOLTIP 2(left)

[/ya_tooltip][/col]


[col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”top” style=”style3″ title=”Lorem ipsum dolor sit amet”]

TOOLTIP STYLE3

[/ya_tooltip][/col] [col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”right” style=”style3″ title=”Lorem ipsum dolor sit amet”]TOOLTIP 3(right)[/ya_tooltip][/col] [col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”left” style=”style3″ title=”Lorem ipsum dolor sit amet”]

TOOLTIP 3(left)

[/ya_tooltip][/col]


[col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”top” style=”style4″ title=”Lorem ipsum dolor sit amet”]

TOOLTIP STYLE4

[/ya_tooltip][/col] [col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”right” style=”style4″ title=”Lorem ipsum dolor sit amet”]TOOLTIP 4(right)[/ya_tooltip][/col] [col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”left” style=”style4″ title=”Lorem ipsum dolor sit amet”]

TOOLTIP 4(left)

[/ya_tooltip][/col]


[col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”top” style=”style5″ title=”Lorem ipsum dolor sit amet”]

TOOLTIP STYLE5

[/ya_tooltip][/col] [col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”right” style=”style5″ title=”Lorem ipsum dolor sit amet”]TOOLTIP 5(right)[/ya_tooltip][/col] [col large=”4″ medium=”4″ small=”4″ xsmall=”4″][ya_tooltip info=”consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore ” position=”left” style=”style5″ title=”Lorem ipsum dolor sit amet”]

TOOLTIP 5(left)

[/ya_tooltip][/col]


[/code]
[/collapse][/collapses]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quý khách đặt hàng xin liên hệ tại đây - BeanBag Home - 128b/6 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TPHCM - Điện thoại: 090.2512.711 - 090.4519.454