Skillbar

Small Style

[skillbar title=”Photoshop” percentage=”80″ style=”small”]
[skillbar title=”Corel Draw” percentage=”60″ style=”small”]
[skillbar title=”Illustrator” percentage=”90″ style=”small”]
[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[collapse active=”false” title=”Get the code”]
[code]
[skillbar title=”Photoshop” percentage=”80″ style=”small”]
[skillbar title=”Corel Draw” percentage=”60″ style=”small”]
[skillbar title=”Illustrator” percentage=”90″ style=”small”]
[/code]
[/collapse][/collapses]

Large Style

[skillbar title=”PHOTOSHOP” percentage=”80″ style=”large”]
[skillbar title=”COREL DRAW” percentage=”60″ style=”large”]
[skillbar title=”ILLUSTRATOR” percentage=”90″ style=”large”]
[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[collapse active=”false” title=”Get the code”]
[code]
[skillbar title=”PHOTOSHOP” percentage=”80″ style=”large”]
[skillbar title=”COREL DRAW” percentage=”60″ style=”large”]
[skillbar title=”ILLUSTRATOR” percentage=”90″ style=”large”]
[/code]
[/collapse][/collapses]

Circle Style

[skillbar title=”PHOTOSHOP” percentage=”80″ color=”#e74847″ style=”circle”][skillbar title=”COREL DRAW” percentage=”60″ color=”#e74847″ style=”circle”][skillbar title=”ILLUSTRATOR” percentage=”90″ color=”#e74847″ style=”circle”]

Quý khách đặt hàng xin liên hệ tại đây - BeanBag Home - 128b/6 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TPHCM - Điện thoại: 090.2512.711 - 090.4519.454