T5. Th6 30th, 2022

Thanh toán

Thông tin thanh toán mua hàng xin thanh toán về số tài khoản bên dưới.


Số Tài Khoản: 0071000730986Ngân hàng Vietcombank


Chủ tài khoản Trần Thị Kim Trâm. Điện thoại 090.4519.454

Gọi 090.4519.454