Thông tin thanh toán mua hàng xin thanh toán về số tài khoản bên dưới.


Số Tài Khoản: 0071000730986Ngân hàng Vietcombank


Chủ tài khoản Trần Thị Kim Trâm. Điện thoại 090.2512.711