Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-20 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất

Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp

Bạn đang tìm những mẫu hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp 2020?

Ngay dưới đây là 30+ hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, mới lạ của năm nay. Hy vọng sẽ giúp bạn có thêm ý tưởng thiết kế, trang trí nội thất phòng khách của mình thật đẹp, độc đáo và mới lạ. Hãy cùng chúng tôi xem ngay và luôn nhé!

30+ Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020

Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-35 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 1
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-13 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 2
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-14 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 3
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-15 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 4
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-16 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 5
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-17 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 6
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-18 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 7
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-19 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 8
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-20 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 8
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-21 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 10
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-23 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 11
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-24 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 12
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-25 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 13
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-26 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 14
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-27 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 15
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-28 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 16
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-29 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 17
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-30 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 18
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-31 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 19
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-32 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 20
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-33 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 21
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-34 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 22
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-1 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 23
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-2 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 24
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-3 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 25
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-4 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 26
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-5 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 27
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-6 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 28
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-7 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 29
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-8 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 30
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-9 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 31
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-10 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 32
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-11 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 33
Ghế Lười Bean Bag Home hinh-anh-trang-tri-noi-that-dep-12 Top 10 Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp Phòng khách Nội thất
Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ 2020 – Mẫu 34

Những lưu ý trang trí nội thất phòng khách đẹp và tiết kiệm

Nếu là phòng khách mới hoàn toàn, nếu không phải là dân trong nghề, tốt nhất bạn nên thuê thiết kế và trang trí nội thất bên ngoài. Nếu muốn làm tươi mới phòng khách, bạn có thể tự trang trí lại phòng khách vô cùng đơn giản và ít tốn kém. Dưới đây là những gợi ý bạn nên tham khảo

Chọn màu sắc nội thất phòng khách nổi

Nếu màu chủ đạo của sàn nhà và tường nhà đều là tone màu sáng và trung tính; thì bạn có thể chọn màu nội thất đậm hơn 4 – 5 tone để làm nổi bật lên đồ nội thất mà căn phòng cũng không bị đơn điệu.

Nếu gạch ốp tường là tone màu đậm thì đồ nội thất nên chọn màu pastel như màu màu kem, màu nude, trắng sữa hay hồng phấn để tạo được cảm giác nhẹ nhàng và dịu mát. Việc chọn màu gạch lát nền, gạch ốp tường trùng với màu nội thất có thể giúp căn phòng thêm rộng hơn; tuy nhiên nó sẽ làm căn phòng đơn điệu và không có gì thu hút bởi thế nên lựa chọn lệch tone trong căn nhà.

Đối với một số chi tiết nhỏ, bạn cũng có thể sử dụng sự tương phản trong màu sắc để làm nổi bật và làm điểm nhấn trong căn phòng. Sự tương phản sẽ giúp nội thất trong căn phòng bạn sẽ sáng bừng và không còn cảm giác đơn điệu

Chọn nội thất phòng khách đa dạng

Nếu không gian phòng khách lớn thì việc lựa chọn một bộ bàn ghế phù hợp cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Các sản phẩm trên thị trường được thết kế đa dạng về vật liệu cũng như màu sắc, kiểu dáng.

Với phòng khách nhỏ lựa chọn cho mình một bộ bàn ghế gỗ cân đối với không gian là một ý tưởng khá hợp lý. Bàn ghế gỗ đa dạng nhiều kiểu dáng cũng như hình thức mẫu mã chất lượng; khi bài trí với không gian vừa đủ sẽ làm nổi bật gian phòng gia đình.

Chọn đèn chiếu sáng phòng khách thích hợp

Lý tưởng nhất là bạn tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên bằng cách thiết kế cửa sổ lớn. Dĩ nhiên sẽ không thể thiếu ánh sáng của đèn điện. Một chùm đèn đơn giản treo ở trung tâm phòng khách luôn tạo ra điểm nhấn và hiệu ứng ánh sáng tuyệt vời. Lựa chọn một thiết kế đèn có độ sáng phù hợp và họa tiết nhẹ nhàng để khiến không gian nhỏ trở nên thoáng đãng và rộng rãi hơn.

Sử dụng gương cho phòng khách

Đối với những phòng khách có diện tích khiêm tốn, một biện pháp khá phổ biến để tăng diện tích căn phòng là sử dụng gương. Chiếc gương sẽ giúp bạn có cảm giác không gian phòng khác trở nên rộng hơn, mênh mông hơn. Nếu thấy một tấm gương to choán hết tường có phần hơi đơn điệu và nhàm chán. Bạn có thể thử nhiều gương nhỏ với các hình khối đa dạng không chỉ tạo ảo giác mà còn khiến không gian tuyệt vời hơn rất nhiều.

Biến bức tường phòng khách thành không gian nghệ thuật

Nếu bạn là một fan chân chính của nghệ thuật hội họa thì tại sao không dành bức tường xinh xắn để treo những bức tranh yêu thích của mình nhỉ? Bạn cũng có thể treo một bức trang lớn mang phong cách nghệ thuật với nhiều đường nét nổi bật.

Hoặc bạn có thể vẽ một bức tường siêu độc hoặc một phông nền siêu thực như tranh trừu tượng. Khi đó chẳng còn ai để ý đến phòng khách của bạn chật hay rộng nữa đâu! Biết đâu sẽ có rất nhiều người ganh tỵ và tán thưởng tác phẩm nghệ thuật của bạn.

Tạm kết

Với những gợi ý vừa rồi, cộng thêm 30+ Hình ảnh trang trí nội thất phòng khách đẹp, độc đáo, mới lạ… Bạn đã biết cách làm tươi mới phòng khách của mình rồi phải không nào. Hãy đón xem những bài viết tiếp theo của chúng tôi nhé.

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

  Trả lời